Công ty TNHH Phát triển công nghệ & Thương mại NAM ANH
Địa chỉ: Số 17, ngõ 564/32/89 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội
Email: namanhtechcom@gmail.com Hotline: 0912 312 607

Dynamic Braking Unit (DBU) Điện trở hãm cho biến tần

Giá liên hệ
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa liên quan đến sản phẩm
Thông tin chi tiết sản phẩm
Dynamic Braking Unit (DBU) Bộ Transistor để gắn Điện trở xả vào.( Điện trở hãm cho biến tần)
DBU là Bộ hãm động năng được áp dụng trong việc nhanh chóng giảm tốc độ, định vị và hệ thống phanh. Do quán tính lớn của tải,khi phanh, động lực sẽ được chuyển đổi thành năng lượng điện,và sau đó điện áp DC main bus sẽ tăng lên. DBu có thể được sử dụng năng lượng tái sinh, để ngăn chặn biến tần là lỗi quá áp
 
Dynamic Braking Unit (DBU) - 200~230V B

Tên hàng

Mô tả

Đơn giá( VNĐ)

LSLV0150DBU-2LN

Brake unit for 15kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty)

3,150,000

LSLV0220DBU-2LN

Brake unit for 22kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty)

3,650,000

LSLV0370DBU-2LN 

Brake unit for 37kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty)

4,360,000

LSLV0370DBU-2HN

Brake unit for 37kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty) 

10,040,000

LSLV0750DBU-2LN 

Brake unit for 75kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty) 

5,630,000

LSLV0750DBU-2HN 

Brake unit for 75kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty) 

14,350,000

LSLV0900DBU-2HN

Brake unit for 90kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty)

16,070,000


Dynamic Braking Unit (DBU) - 380~400V

Tên hàng

Mô tả

Đơn giá( VNĐ)

LSLV0150DBU-4LN 

Brake unit for 15kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty) 

3,150,000

LSLV0220DBU-4LN

Brake unit for 22kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty)

3,650,000

LSLV0370DBU-4LN

Brake unit for 37kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty) 

4,360,000

LSLV0370DBU-4HN

Brake unit for 37kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty) 

9,570,000

LSLV0750DBU-4LN 

Brake unit for 75kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty)

5,630,000

LSLV0750DBU-4HN

Brake unit for 75kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty) 

13,670,000

INV,SV750DB-4

Brake unit for 75kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 100%ED (Enable Duty)

14,390,000

LSLV0900DBU-4HN

Brake unit for 90kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty)

15,310,000

LSLV1320DBU-4HN 

Brake unit for 132kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty)

17,140,000

LSLV1600DBU-4HN 

Brake unit for 160kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty)

19,200,000

LSLV2200DBU-4HN 

Brake unit for 220kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty) 

19,930,000

INV,SV2200DB-4

Brake unit for 220kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 100%ED (Enable Duty)

20,980,000


External brake resistors (Điện trở xả) Temperature range: -50~200°C , Insulation resistance: over 100MΩ, Dielectric strength: AC 2,500V / 1 Min, Temperature coefficient: ±260 ppm / °C max

Mã hàng

Mô tả

Đơn giá( VNĐ)

MCRA 50W 1.8K OHM J

50 wat, 1800ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) 

110,000

MCRA 100W 1.2K OHM J 

100 wat, 1200ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))

120,000

MCRA 200W 1.2K OHM J 

200 wat, 1200ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) 

210,000

MCRA 100W 900 OHM J 

100 wat, 900ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))

120,000

MCRA 150W 600 OHM J

150 wat, 600ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) 

150,000

MCRA 200W 450 OHM J 

200 wat, 450ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))

210,000

MCRA 50W 400 OHM J

50 wat, 400ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))

110,000 

MCRA 100W 300 OHM J 

100 wat, 300ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))

120,000 

MCRA 200W 300 OHM J

200 wat, 300ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))

210,000

MCRA 100W 200 OHM J 

100 wat, 200ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))

120,000 

MCRA 150W 150 OHM J

150 wat, 150ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) 

150,000 

MCRA 200W 100 OHM J

200 wat, 100ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))

210,000 

MCRF 300W 600 OHM J

300 wat, 600ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))

360,000

MCRF 300W 300 OHM J

300 wat, 300ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))

360,000

MCRF 600W 300 OHM J

600 wat, 300ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))

520,000

MCRF 400W 200 OHM J

400 wat, 200ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) 

440,000

MCRF 800W 200 OHM J

800 wat, 200ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))

580,000

MCRF 300W 150 OHM J

300 wat, 1500ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))

360,000

MCRF 600W 130 OHM J

600 wat, 130ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))

520,000 

MCRF 1.2kW 130 OHM J

1200 wat, 130ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))

720,000

MCRF 700W 120 OHM J

700 wat, 120ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))

570,000

MCRF 1kW 90 OHM J 

1000 wat, 90ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))

620,000

MCRF 1kW 85 OHM J

1000 wat, 85ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))

620,000

MCRF 2kW 85 OHM J

2000 wat, 85ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))

1,190,000

MCRF 300W 60 OHM J

300 wat, 60ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) 

360,000

MCRF 600W 60 OHM J 

600 wat, 60ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))

520,000

MCRF 1.2kW 60 OHM J 

1200 wat, 60ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))

720,000

MCRF 400W 50 OHM J 

400 wat, 50ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))

440,000

MCRF 800W 50 OHM J 

800 wat, 50ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))

580,000

MCRF 2kW 45 OHM J 

2000 wat, 45ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))

1,190,000

MCRF 500W 40 OHM J 

500 wat, 40ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))

470,000

MCRF 2kW 40 OHM J

2000 wat, 40ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))

1,190,000

MCRF 1.6kW 33.9 OHM J

1600 wat, 33.9ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))

910,000 

MCRF 600W 33 OHM J

600 wat, 33ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))     

520,000

MCRF 1.2kW 33 OHM J 

1200 wat, 33ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))

720,000

MCRF 800W 20 OHM J

800 wat, 20ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) 

580,000

MCRF 1.6kW 20 OHM J 

1600 wat, 20ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)

910,000

MCRF 1.2kW 15 OHM J

1200 wat, 15ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))

720,000

MCRF 1.6kW 8.5 OHM J

1600 wat, 8.5ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) 

910,000

MCRS 2.4kW 60 OHM J

2400 wat, 60ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) 

1,750,000

MCRS 2.4kW 35 OHM J

2400 wat, 35ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) 

1,750,000

MCRS 2.4kW 30 OHM J

2400 wat, 30ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) 

1,750,000

MCRS 2.4kW 22.8 OHM J

2400 wat, 22.8ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) 

1,750,000

MCRS 2.4kW 15 OHM J

2400 wat, 15ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))

1,750,000

MCRS 2.4kW 10 OHM J 

2400 wat, 10ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty)) 

1,750,000

MCRS 2.4kW 8 OHM J 

2400 wat, 8ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))

1,750,000

MCRS 2.4kW 5.7 OHM J 

2400 wat, 5.7ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))

1,750,000


Brake resistors (Case package type with thermostat sensor)
Temperature range: -50~200°C , Insulation resistance: over 20MΩ, Dielectric strength: AC 2,500V / 1 Min, Temperature coefficient: ±260 ppm / °C max, Thermostat sensor: B contact

Mã hàng

Miêu tả

Đơn giá( VNĐ)

MCRF-ST 1.2kW 60 OHM J

1200 watt, 60 ohm resistor,

2,390,000

MCRF-ST 2kW 45 OHM J

2000 watt, 45 ohm resistor

2,780,000

MCRF-ST 2kW 40 OHM J

2000 watt, 40 ohm resistor

2,780,000

MCRF-ST 4kW 40 OHM J

4000 watt, 40 ohm resistor

4,700,000

MCRF-ST 2.4kW 35 OHM

2400 watt, 35 ohm resistor

3,280,000

MCRF-ST 1.6kW 33.9 OHM J

1600 watt, 33.9 ohm resistor

2,780,000

MCRF-ST 2.4kW 30 OHM J

2400 watt, 30 ohm resistor

3,280,000

MCRF-ST 4.8kW 30 OHM J

4800 watt, 30 ohm resistor

5,620,000

MCRF-ST 2.4kW 22.8 OHM J

2400 watt, 30 ohm resistor

3,280,000

MCRF-ST 3.6kW 20 OHM J

3600 watt, 20 ohm resistor

4,150,000

MCRF-ST 7.2kW 20 OHM J 

7200 watt, 20 ohm resistor

6,840,000

MCRF-ST 3.2kW 16.9 OHM J

3200 watt, 16.9 ohm resistor

4,150,000

MCRF-ST 1.2kW 15 OHM J

1200 watt, 15 ohm resistor

2,390,000

MCRF-ST 5kW 12 OHM J 

5000 watt, 12 ohm resistor

5,620,000

MCRF-ST 10kW 12 OHM J 

10000 watt, 12 ohm resistor

9,570,000

MCRF-ST 4.8kW 11.4 OHM J 

4800 watt, 11.4 ohm resistor

5,620,000

MCRF-ST 2.4kW 10 OHM J 

2400 watt, 10 ohm resistor

3,280,000

MCRF-ST 4.8kW 10 OHM J 

4800 watt, 10 ohm resistor

5,620,000

MCRF-ST 6.4kW 10 OHM J

6400 watt, 10 ohm resistor

6,800,000

MCRF-ST 12.8kW 10 OHM J 

12800 watt, 10 ohm resistor

12,200,000

MCRF-ST 1.6kW 8.5 OHM J 

1600 watt, 8.5 ohm resistor

2,780,000

 MCRF-ST 6.4kW 8.4 OHM J

6400 watt, 8.4 ohm resistor

 6,800,000

 MCRF-ST 7.2kW 8.4 OHM J

7200 watt, 8.4 ohm resistor

 6,840,000

 MCRF-ST 14.4kW 8.4 OHM J

14400 watt, 8.4 ohm resistor

 12,670,000

 MCRF-ST 2.4kW 8 OHM J

2400 watt, 8 ohm resistor

 3,280,000

 MCRF-ST 4.8kW 8 OHM J

4800 watt, 8 ohm resistor

 5,620,000

 MCRF-ST 10kW 6 OHM J

10000 watt, 6 ohm resistor

 9,570,000

 MCRF-ST 20kW 6 OHM J

20000 watt, 6 ohm resistor

 17,820,000

 MCRF-ST 2.4kW 5.7 OHM J

2400 watt, 5.7 ohm resistor

 3,280,000

 MCRF-ST 3.6kW 5 OHM J

3600 watt, 5 ohm resistor

 4,150,000

 MCRF-ST 7.2kW 5 OHM J

7200 watt, 5 ohm resistor

 6,840,000

 MCRF-ST 13kW 5 OHM J

13000 watt, 5 ohm resistor

 12,200,000

 MCRF-ST 26kW 5 OHM J

26000 watt, 5 ohm resistor

 24,860,000

 MCRF-ST 3.2kW 4.2 OHM J

3200 watt, 4.2 ohm resistor

 4,150,000

 MCRF-ST 16kW 4 OHM J

16000 watt, 4 ohm resistor

 16,420,000

 MCRF-ST 32kW 4 OHM J

32000 watt, 4 ohm resistor

 29,550,000

 MCRF-ST 20kW 3.4 OHM J

20000 watt, 3.4 ohm resistor

 17,820,000

 MCRF-ST 40kW 3.4 OHM J

40000 watt, 3.4 ohm resistor

 34,710,000

 MCRF-ST 5kW 3 OHM J

5000 watt, 3 ohm resistor

 5,620,000

 MCRF-ST 10kW 3 OHM J

10000 watt, 3 ohm resistor

 9,570,000

 MCRF-ST 4.8kW 2.8 OHM J

4800 watt, 2.8 ohm resistor

 5,620,000

 MCRF-ST 24kW 2.8 OHM J

24000 watt, 2.8 ohm resistor

 23,450,000

 MCRF-ST 48kW 2.8 OHM J

48000 watt, 2.8 ohm resistor

 42,210,000

 MCRF-ST 6kW 2.4 OHM J

6000 watt, 2.4 ohm resistor

 6,330,000

 MCRF-ST 12kW 2.4 OHM J

12000 watt, 2.4 ohm resistor

 11,720,000

 MCRF-ST 26kW 2.4 OHM J

26000 watt, 2.4 ohm resistor

 24,860,000

 MCRF-ST 52kW 2.4 OHM J

52000 watt, 2.4 ohm resistor

 57,690,000

 MCRF-ST 7.5kW 2 OHM J

7500 watt, 2 ohm resistor

 7,510,000

 MCRF-ST 15kW 2 OHM J

15000 watt, 2 ohm resistor

 12,670,000

 MCRF-ST 30kW 2 OHM J

30000 watt, 2 ohm resistor

 26,970,000

 MCRF-ST 60kW 2 OHM J

60000 watt, 2 ohm resistor

 60,980,000

 MCRF-ST 10kW 1.5 OHM J

10000 watt, 1.5 ohm resistor

 9,570,000

 MCRF-ST 20kW 1.5 OHM J

20000 watt, 1.5 ohm resistor

 17,820,000

 MCRF-ST 13kW 1.2 OHM J

13000 watt, 1.2 ohm resistor

 12,200,000

 MCRF-ST 26kW 1.2 OHM J

26000 watt, 1.2 ohm resistor

 24,860,000

SUPPORT ONLINE 24/7

Mr Đông(Kỹ thuật)
Nguyenthedong
Cty Nam Anh: 0967767472
Mrs Thanh Hải
Thanhhainguyen
0979820282
Mr Đạt
035 8911019
 • Công trình cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh trạm biến áp 400kVA Tràng An - Thái Bình
 • Công ty KOHLER
 • Công ty SOCOMEC
 • Công ty YOUNGSUNG
 • Công ty Hager
 • Công ty Siemens
 • Công ty Schneider
 • Công ty LS
 • Công ty Hyundai
 • Công ty LS VN
 • Công ty Mitsubishi Electric
 • Cty TNHH ABB